Izrada pečata, pečatoreznica

Izrada pečata

Spiralni i tvdo povez i plastifikacija

Spiralni i tvrdi povez, plastifikacija

Fotografisanje za dokumenta

Fotografisanje za dokumenta

Vizitkarte, kalendari, priprema, prekucavanje teksta

Izrada vizitkarti, kalendara, prekucavanje

Slanje fax-a

Uslužno slanje faksa

Usluge:
Najjeftinija izrada pečata u Novom Sadu, fotokopiranje, štampanje, fotografisanje za dokumenta, skeniranje, prekucavanje, plastifikacija, spiralno povezivanje, laminiranje, tvrdo koričenje, A3 štampanje, uslužno slanje faksa, faxa, pečatorezac Novi Sad.